Tìm hiểu trang Plugin Woocommerce WordPress

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×

Mặc định khi cài đặt Woocommerce bạn sẽ thấy 1 số trang Plugin Woocommerce WordPress cần thiết để bạn bán hàng online.

Chi tiết một số trang Woocommerce

  • Cửa hàng: Trang này sẽ hiển thị các sản phẩm mới nhất trên website và có phân trang.
  • Giỏ hàng: Trang này sẽ là trang giỏ hàng của bạn khi thêm hàng vào giỏ, nó sẽ hiển thị các sản phẩm có trong giỏ hàng.
  • Tài khoản của tôi: Đây là trang quản lý tài khoản của khách hàng nếu họ đăng nhập vào website.
  • Thanh toán: Trang thanh toán đơn hàng, hay còn gọi là trang Checkout đó mà.

Trong đó, trang Cửa hàng sẽ được thiết lập ở Woocommerce -> Cài đặt -> Sản phẩm -> Hiển thị

Các trang còn lại tuy không thiết lập ở đây nhưng để nó hoạt động thì nội dung phải cần có các shortcode tương ứng như sau:

  • Giỏ hàng: [woocommerce_cart]
  • Tài khoản của tôi: [woocommerce_my_account]
  • Thanh toán: [woocommerce_checkout]

Dĩ nhiên là những shortcode đó đều có trong các trang mặc định mà Woocommerce tạo ra rồi.

Cách lấy lại khi xóa trang Plugin Woocommerce 

Khi một hoặc tất cả trang có sẵn trong Woocommerce bị mất do bạn lỡ xóa đi hoặc vì lý do nào đó, bạn có thể tạo lại bằng cách vào Woocommerce -> Tình trạng hệ thống -> Công cụ và ấn vào nút Cài đặt trang WooCommerce.

Như vậy là bây giờ bạn có thể hiểu sơ qua về một số trang mà Woocommerce nó tự tạo ra khi cài đặt rồi phải không nào? Và dĩ nhiên, bạn có thể đưa nó lên menu của website nếu muốn tại mục Giao diện -> Trình đơn.

admin
Lập trình, Digital Marketing là niềm đam mê từ nhỏ của Tôi. Khám phá, tìm hiểu và chia sẻ những thông tin tôi đã gặp phải đến các bạn nhằm giúp đỡ các bạn đam mê giống Tôi. Luôn theo dõi HauITPham.com để nhận nhiều thông tin hữu ích khác

Trả lời