Chuyển 0đ thành chữ liên hệ trong WordPress

Đoạn code dưới đây sẽ giúp các bạn chuyển 0đ thành chữ “Liên hệ”. Bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme bạn đang sử dụng là được Code chuyển 0đ thành chữ “Liên hệ” Dán code dưới vào file functions.php của theme function devvn_wc_custom_get_price_html( $price, $product ) { if ( $product->get_price() == 0 ) {

Plugin Everest FAQ Manager Lite cho WordPress

Everest FAQ Manager Lite là một plugin hoàn hảo nếu bạn muốn giới thiệu Câu hỏi thường gặp. Bây giờ, giới thiệu Câu hỏi thường gặp về Kinh doanh chính của bạn trong 5 bố cục đẹp tuyệt đẹp của chúng tôi bao gồm màu nền. Không cần mã hóa! Chỉ cần 5 phút