Bộ đếm Thống kê đẹp cho WordPress

Everest Counter Lite là một plugin hoàn hảo nếu bạn muốn giới thiệu các giá trị thống kê của: Thành tích của bạn (x giải thưởng đã thắng, x dự án đã hoàn thành, x năm xuất sắc vv). Đội ngũ của bạn có sức mạnh / xuất sắc (x