Plugin WP Viber Contact Button Lite

Một trình duyệt tương thích WordPress Plugin, WP Viber Contact Button Lite cho phép bạn dễ dàng tạo chat qua Viber trong WordPress. Với nhiều hiệu ứng màu sắc, các tùy chọn màu sắc và hiệu ứng hoạt họa, plugin này kết hợp hoàn hảo ứng dụng Viber với nền tảng WordPress. Sử dụng Viber trong