Plugin đánh giá bình luận cho website wordpress

Plugin đánh giá bình luận cho website wordpress là miễn phí WordPress Plugin cung cấp như và không thích các tính năng cùng với các đánh giá cho các bình luận WordPress mặc định. Các nút và bộ đếm có thể được bật hoặc tắt theo yêu cầu của người sử