Sửa đổi đối sánh rộng quảng cáo Adwords

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×

Công cụ sửa đổi so khớp rộng cho phép bạn nhắm mục tiêu các tìm kiếm bao gồm ít nhất một trong các từ khóa của bạn. Điều này có thể giúp làm tăng mức độ liên quan của lưu lượng truy cập với quảng cáo của bạn và cải thiện tỷ lệ nhấp (CTR) cũng như tỷ lệ chuyển đổi của bạn.

Bài viết này giải thích công cụ sửa đổi so khớp rộng là gì và cách công cụ sửa đổi so khớp rộng có thể được sử dụng để giúp quảng cáo của bạn tiếp cận khách hàng có liên quan hơn.

Công cụ sửa đổi so khớp rộng là gì

Theo mặc định, AdWords sử dụng tùy chọn so khớp rộng để nhắm mục tiêu các tìm kiếm bao gồm bất kỳ kết hợp nào của các từ có chứa cụm từ từ khóa của bạn, cũng như các tìm kiếm có chứa các từ đồng nghĩa hoặc các biến thể khác của các từ đó (chẳng hạn như tìm kiếm có liên quan). Do đó, mặc dù từ khóa so khớp rộng như giày quần vợt có thể gửi nhiều lưu lượng truy cập nhấp chuột có liên quan đến trang web của bạn, nhưng bạn có thể tiếp cận với nhiều tìm kiếm hơn so với dự kiến ban đầu.

Công cụ sửa đổi so khớp rộng đảm bảo rằng quảng cáo của bạn sẽ chỉ hiển thị khi tìm kiếm của ai đó khớp chính xác hoặc là biến thể gần đúng với từ khóa của bạn. Các biến thể gần đúng bao gồm lỗi chính tả, dạng số ít và số nhiều, chữ viết tắt và từ viết tắt và biến thể từ gốc (như “sàn” và “làm sàn”). Từ đồng nghĩa (như “nhanh” và “nhanh chóng”) và các tìm kiếm có liên quan (như “giày” và “giày ống”) không được coi là các biến thể gần đúng.

Công cụ sửa đổi so khớp rộng tác động như thế nào đến lưu lượng truy cập và nhấp chuột

Công cụ sửa đổi thêm nhiều đặc trưng hơn cho các từ khóa so khớp rộng của bạn và do đó thu hẹp phạm vi tiếp cận của từ khóa. Vì vậy, mặc dù việc sử dụng công cụ sửa đổi so khớp rộng có thể làm tăng mức độ liên quan của từ khóa nhưng đổi lại công cụ này có thể giảm lưu lượng truy cập dự kiến của bạn.

Các phương pháp hay nhất

Để nhận được thêm các nhấp chuột có liên quan, hãy thử thực hiện các việc sau:

  • Để nguyên các từ khóa so khớp rộng hiện tại đang hoạt động của bạn (thay vì sửa đổi hoặc xóa chúng).
  • Thêm từ khóa so khớp rộng được sửa đổi mới cho chiến dịch hiện tại trong nhóm quảng cáo riêng để dễ so sánh giữa từ khóa mới và từ khóa hiện tại dựa trên hiệu suất quan sát được.
  • Nếu bạn chủ yếu sử dụng từ khóa so khớp rộng, hãy xem xét điều chỉnh giá thầu của mình khi thêm nhiều từ khóa so khớp rộng được sửa đổi có liên quan hơn. Giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) cao hơn có thể làm tăng khối lượng nhấp chuột và chuyển đổi của bạn.
  • Nếu bạn chủ yếu sử dụng so khớp chính xác và so khớp cụm từ, việc thêm từ khóa so khớp rộng được sửa đổi có thể giúp bạn tiếp cận với nhiều khách hàng hơn trong khi vẫn duy trì kiểm soát các cụm từ tìm kiếm nào so khớp với từ khóa của mình.

Nguồn: Google Adwords

admin
Lập trình, Digital Marketing là niềm đam mê từ nhỏ của Tôi. Khám phá, tìm hiểu và chia sẻ những thông tin tôi đã gặp phải đến các bạn nhằm giúp đỡ các bạn đam mê giống Tôi. Luôn theo dõi HauITPham.com để nhận nhiều thông tin hữu ích khác

Trả lời