Plugin ReplyMe gửi thông báo bình luận WordPress

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×

Sử dụng Plugin ReplyMe trong WordPress sẽ giúp cho những người có các ý kiến comment trên Website của bạn dễ dàng theo dõi và nắm được thông tin khi những comment đó có những câu trả lời mới nhất.

Cài đặt ứng dụng: Plugins –> Addnew -> ReplyMe

Hướng dẫn sử dụng ReplyMe gửi thông báo bình luận wordpress

Phần Email subject bạn có thể đổi thành:

Comment của bạn tại <[posttitle]> đã có trả lời

 Phần Email Content:

<div style=”padding:10px;margin:10px 0;background:#FFFBCC”>
    Đây là comment của bạn:<br />
    <div style=”border:1px solid #919191;margin:5px;padding:4px;”> [commentmsg] </div>
    [commenter] —— [commenttime]
</div>

<div style=”padding:10px;margin:10px 0;background:#FFFBCC”>
    Đây là trả lời mới nhất:<br />
    <div style=”border:1px solid #919191;margin:5px;padding:4px;”> [newcommentmsg] </div>
    <a href=”[newcommenterurl]”>[newcommenter]</a> —— [newcommenttime] <br />
    Visit: [newcommenturl]
</div>
<p>
    Cảm ơn bạn đã  comment trên Site <a href=”[blogurl]”>[blogname]</a> 🙂 <br />
    [blogurl]
</p>

Sau đó bạn kích vào SaveChange để lưu lại thay đổi. Như vậy là bạn đã cài đặt xong Plugin ReplyMe. Bây giờ mỗi khi có một comment và khi có ai đó trả lời comment thì WordPress sẽ tự động gửi một thông báo tới cho người đặt câu hỏi trong comment biết là đã có người trả lời comment.

Chú ý nếu bạn sử dụng chức năng Admin kiểm duyệt tất cả comment trước thì thông báo có câu trả lời mới sẽ chỉ xuất hiện khi nào Admin trả lời comment.

admin
Lập trình, Digital Marketing là niềm đam mê từ nhỏ của Tôi. Khám phá, tìm hiểu và chia sẻ những thông tin tôi đã gặp phải đến các bạn nhằm giúp đỡ các bạn đam mê giống Tôi. Luôn theo dõi HauITPham.com để nhận nhiều thông tin hữu ích khác

Trả lời