Chuyển 0đ thành chữ liên hệ trong WordPress

1 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Pin It Share 1 Filament.io 1 Flares ×

Đoạn code dưới đây sẽ giúp các bạn chuyển  thành chữ “Liên hệ”. Bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme bạn đang sử dụng là được

Code chuyển 0đ thành chữ “Liên hệ”

Dán code dưới vào file functions.php của theme

function devvn_wc_custom_get_price_html( $price, $product ) {
if ( $product->get_price() == 0 ) {
if ( $product->is_on_sale() && $product->get_regular_price() ) {
$regular_price = wc_get_price_to_display( $product, array( ‘qty’ => 1, ‘price’ => $product->get_regular_price() ) );
$price = wc_format_price_range( $regular_price, __( ‘Free!’, ‘woocommerce’ ) );
} else {
$price = ‘<span class=”amount”>’ . __( ‘Liên hệ’, ‘woocommerce’ ) . ‘</span>’;
}
}
return $price;
}
add_filter( ‘woocommerce_get_price_html’, ‘devvn_wc_custom_get_price_html’, 10, 2 );

Chuyển giá thành “Liên hệ” khi hết hàng

Đoạn code này sẽ giúp bạn hiển thị giá thành chữ “Liên hệ” khi set sản phẩm đó là hết hàng. Chỉ cần thêm đoạn code sau vào functions.php của theme đang active là được

function devvn_oft_custom_get_price_html( $price, $product ) {
if ( !is_admin() && !$product->is_in_stock()) {
$price = ‘<span class=”amount”>’ . __( ‘Liên hệ’, ‘woocommerce’ ) . ‘</span>’;
}
return $price;
}
add_filter( ‘woocommerce_get_price_html’, ‘devvn_oft_custom_get_price_html’, 99, 2 );

Chúc bạn thành công nhé!

admin
Lập trình, Digital Marketing là niềm đam mê từ nhỏ của Tôi. Khám phá, tìm hiểu và chia sẻ những thông tin tôi đã gặp phải đến các bạn nhằm giúp đỡ các bạn đam mê giống Tôi. Luôn theo dõi HauITPham.com để nhận nhiều thông tin hữu ích khác

Trả lời