Cách thêm đơn vị tiền Việt Nam trong wordpress

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×

Khi cài đặt xong, việc đầu tiên chúng ta nên làm là tùy chỉnh quốc gia của đơn vị bán hàng (liên quan đến cài đặt thuế) và đơn vị tiền tệ cho phù hợp với quốc gia của bạn. Nhưng thật không may, WooCommerce mặc định không có đơn vị tiền tệ Việt Nam Đồng, vì thế nếu bạn muốn hiển thị ký hiệu tiền tệ VNĐ trên gian hàng thì thêm đoạn code sau vào file functions.php của themes bạn đang sử dụng.

add_filter( ‘woocommerce_currencies’, ‘add_my_currency’ );

function add_my_currency( $currencies ) {

$currencies[‘Đồng’] = __( ‘Viet Nam Dong’, ‘woocommerce’ );

return $currencies;

}

add_filter(‘woocommerce_currency_symbol’, ‘add_my_currency_symbol’, 10, 2);

function add_my_currency_symbol( $currency_symbol, $currency ) {

switch( $currency ) {

case ‘Đồng’: $currency_symbol = ‘ VNĐ’; break;

}

return $currency_symbol;

}

Nếu bị lỗi font thì các bạn sửa thành không có dấu.

Xong rồi các bạn vào WooCommerce ⇨ Setting và tùy chỉnh như sau ở tab General.

Ấn Save để lưu cài đặt. Tiếp tục chuyển qua tab Catalog và tìm đến Currency Position và chọn làright để hiển thị ký hiệu tiền tệ bên phải số tiền. Ngay đoạn Thousand separator bạn muốn để mặc định hay chuyển thành dấu chấm (.) tùy bạn.

admin
Lập trình, Digital Marketing là niềm đam mê từ nhỏ của Tôi. Khám phá, tìm hiểu và chia sẻ những thông tin tôi đã gặp phải đến các bạn nhằm giúp đỡ các bạn đam mê giống Tôi. Luôn theo dõi HauITPham.com để nhận nhiều thông tin hữu ích khác

Trả lời